erklärung zum datenschutz

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt, kan je contact opnemen via jessie@huisbilliet.be 

We gebruiken gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze gekregen hebben.  

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens verwerken we voor volgende doeleinden:

  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
    We kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:
    - persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, e-mail

 

Verstrekking aan verwerkers

Zo maken we gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
  • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen


Verstrekking aan derden

We zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.


Cookie-beleid

Wij maken op deze website gebruik van essentiële cookies en cookies van Google om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.


Vragen?

Heb je vragen over jouw persoonsgegevens, of wil je gegevens laten verwijderen, dan kan je steeds contact opnemen met ons.


Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacyverklaring

We kunnen het privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.